Riziko

trestné činy s nízkým rizikem
Co je to nízkorizikový zločinec?Co znamená probace s nízkým rizikem?Co jsou vysoce rizikoví pachatelé?Kdo jsou pachatelé minimálního bezpečnostního ri...
globální zdravotní rizika úmrtnost a břemeno nemocí způsobené vybranými hlavními riziky
Co je jedním z hlavních rizikových faktorů globální úmrtnosti?Co je 5 běžných zdravotních rizikových faktorů?Jaké jsou zdravotní rizikové faktory?Co j...