Dohoda

jaká smlouva ukončila válku roku 1812?
16. února 1815, v den, kdy prezident James Madison poslal Gentskou smlouvu do Senátu, ji senátoři jednomyslně schválili. Ratifikací této smlouvy skonč...