Palindrom

palindromová slova
Některé příklady palindromických slov jsou redivider, deified, civic, radar, level, rotor, kayak, reviver, racecar, madam, and refer.Jaké je nejdelší ...
generátor palindromu
Jaké jsou dobré palindromy?Co je největší palindrom na světě?Jak vytvoříte palindrom?Co je to dokonalý palindrom?Která část těla je napsána stejně doz...
palindrom, význam
Palindrom je slovo, číslo, fráze nebo jiná posloupnost znaků, která čte vzad i vpřed, například madam nebo závodní auto.Co znamená palindrom?Mají Pali...
názvy palindromu
Existuje spousta palindromických křestních jmen, například ADA, ANNA, BOB, ELLE, EVE, HANNAH a OTTO. Mezi neobvyklé patří ABBA, AOITOA, ESEESE, LERREL...