Macguffin

Top 10 MacGuffins
10 nejznámějších filmových MacGuffins, hodnocených1 The One Ring - Trilogie „Pán prstenů“.2 Rosebud - Citizen Kane. ... 3 Aktovka - Pulp Fiction. ... ...
nejhorší macguffiny
Nejhloupější film MacGuffins všech dobSvětový motor.Křišťálové lebky. ... Mikrovlnný vysílač. ... Truhla mrtvého muže. ... Tesseract. ... Antihmota. ....
příklady makguffinů
MacGuffin je to, co přivádí postavy - ať už dobré nebo špatné - do akce. Někdo musí po něčem jít a v cestě k cíli musí být zdrcující šance. Například ...
macguffin v nájezdech ztracené archy
MacGuffin je zařízení zápletky v beletrii, které pohání akci vpřed. Archa smlouvy, MacGuffin Dobyvatelů ztracené archy. Pojem „MacGuffin“ poprvé vytvo...
macguffins ve videohrách
MacGuffin (aka McGuffin nebo maguffin) je termín pro motivační prvek v příběhu, který se používá k vytvoření zápletky. Ve skutečnosti to nemá žádný da...