Námluvy

Top 10 Strange Courtship Rituals
Které zvíře se páří nejrychleji?Které tři věci slouží jako námluvy?Jaké jsou typy námluv?O kterém zvířeti je známo, že na své kamarády hraje triky?Můž...
námluvy displej
Zobrazení námluv je sada projevů chování, při nichž se zvíře, obvykle muž, pokouší přilákat partnera; kamarád cvičí volbu, takže na displeji působí se...
zvířecí námluvy rituály
Mnoho druhů zvířat se účastní nějakého druhu projevů námluv, aby přilákaly partnera, například tanec, vytváření zvuků a fyzické ukázky. Mnoho druhů se...
námluvy u zvířat
Námluvy u zvířat chování, které vede k páření a konečné reprodukci. Námluvy mohou být poměrně jednoduché a zahrnují malé množství chemických, vizuální...