Čmelák

10 neobvykle malých verzí běžných zvířat
10 neobvykle malých verzí běžných zvířatSphaerodactylus Ariasae.Barbados Threadnake. ... Kočka skvrnitá. ... Včelí kolibřík. ... Brookesia Micra. ... ...